هوالانیس

 داشتم کتاب"اقتصاد"میخوندم برا کنکور....اینم خلاصه نویسی اش :

.......................................................

گناه یعنی معامله با شیطان .....میدونیم که ؟!

(فرقی نداره ها.....چه شیطان رجیم و چه شیطان نفس مون !)

نمیگم گناه نکنیم .....فقط موقع گناه یادمون باشه که گناهمون اونقدر بزرگ باشه که بشه با خدا معاوضه اش کرد .....

پ.ن:

اگه گناهی بزرگتر از خدا پیدا کردید بگید ماهم وارد معامله شیم !

.