اطاعت از خدا

اي بابا چرا تا هر چي رو که مي فهميم خدا گفته بايد اين کارو بکنيد يا نکنيد توش چرا مي آريم ؟!مگه ما قبول نداريم خدا مارو آفريده مگه نه اينکه از همه چيمون خبر داره مگه نه اينکه خوبي مارو و به خوشبختي رسيدن مارو مي خواد

پس چرا دوست داريم در باره همه کاراي خدا ازش توضيح بخوايم

به نظر شما زشت نيس آدم به خدا بگه :

چرا نماز بخونم ؟چرا غيبت نکنم؟چرا دروغ نگم ؟چرا اينو نخورم ؟ چرا اونو بخورم ؟ چرا اينو خلق کردي؟ چرا اونو خلق نکردي ؟چرا اينطوري کردي ؟ چرا اونطوري کردي ؟

اي بابا مگه خدا به ما بدهکاره که دائم بايد فلسفه ي همه کاراشو به ما بگه اصلا مگه ما کي هستيم مارو چه به اين فضولي ها ؟

بيا تمرين کنيم به خودمون بگيم آقا ما کارايي رو که خدا گفته عمل مي کنيم چون دوسش داريم چون خير و شرمون رو مي دونه؟!

تا اونجايي  هم که همه مون مي دونيم اونايي که کارايي رو که خدا گفته انجام ميدن ضرر نکردن !

نمي گم که مذهبتون تحقيقي نباشه من ميگم وقتي مي دونيم خدا اشتباه نمي کنه

خب براچي هي توش چرا بياريم ؟حتما بايد يک يک دلائل از نظر علمي واسمون ثابت شه ؟ آقا خب همين که خدا گفته خودش يه دليل علميه مگه

اين بنده خدا هايي که نشستن گفته هاي خدا رو با دليل علمي اثبات مي کنن از خودشون مي گن .نا سلامتي خدا خداس و همه اينارو مي دونه !

راستي هرکس درباره نوشته هاي من انتقادي داره بگه هااا!