بسم الله

گاهی وقت ها با خودم فکر میکنم توی این عصر ماشین و این جهان مادیگرا و ما مردم دو دوتا چهارتا ....

چه طور میشود که برای 3 روز با خدا بودن این همه سر و دست بشکنند .....

......

توی این اعتکاف میخوام سعی کنم که از خیلی ها و خیلی چیزها دل بکنم .....البته دل بستن نیست ولی دلم بهش مشغوله بعضی وقتا  با شیطنت دلم فکرم به چیز ها یا کسایی مشغول میشه که هیچ نتیجه و ارزشی نداره جز دور کردنم از هدف اصلی ام . و بی اخلاص کردن کارهایی که ادعای خالص بودنشون رو دارم !

اعتکاف امسالم نمیدونم چه طور رقم بخوره ...چند ساله که هر سال بدتر از پارسال ...دینگ دینگ ...

فقط به امید خدایی که منی رو که بر نفس خودم بد کردم  بنده خودش خطاب کرد و گفت "لا تقنظو من رحمه الله" میرم !

.

قل یا عبادی الذین اسرفو علی  انفسهم ....لا تقنطوا من رحمه الله !