بسم الله

دیروز داشتم با خودم فکر میکردم که حدودا ١۵ ساعت از روز روزه ایم ! یعنی بیش از نصف روز !

بعد از مدت ها کلی به انسان بودنم افتخار کردم !

گفتم ببین خدا چقدر رو ماها حساب وا کرده که همچین احکام نسبتا سختی رو داده !

.

پ.ن :

مدت ها پیش که شنیدم نماز اولش ۵٠ رکعت بوده بعد به در خواست پیامبر شده ١٧ رکعت ....کلی به خودم تف و لعنت فرستادم که خاک بر سر ما که انقدر کلاس نفس مون پایینه که خدا تخفیف میده بهمون ! ایه ی خلق الانسان ضعیفا مثل پتک میخورد تو سرم !

روزهای طولانی تون قبول !