سلام .

امروز دوم مهره من تو خونه ام ...........شاید باور نکنی نیشخند ولی بعد از 12 سال .راحت شدماااااااااااا....یوهوووووووووووووووهورا

.

انقد حال میده میبینم ملت با چشمای پف کرده و روپوش مدرسه دارن میرن مدرسه و من ......(ایکون ذوق مرگی )

شب اول مهرم نه دلم گرفت نه دلم برای تخته سیاه تنگ شد نه دلم برای معلم دیکته نه دلم برای نیمکت .و ازین چرت و پرتا .....

.

این عکسه هم شرح حال 12 تا اول مهر های من