میدونم خیلی ضایع اس نیشخندولی دقیقا توی این هیری ویری و اوضاع داغون سیاست و سیاستمدار ها و علی الخصوص شیراز و بیگیر و ببند های مسجد قبا  سبزمن دلم کشیده یه پست جینگولکی بزنممممممممممممم شیطان .فارغ از همه جر و بحث های سیاسی .

فارغ ازینکه بزرگ عینکشدم فارغ ازینکه دیگه خیلی ها منو میشناسنیول و دیگه اون آسمون مجازی قبل نیستم که بتونم هر کاری و هر حرفی رو انجام بدم و بزنم ساکتخنثی

فارغ ازینکه باید الان آپ کردن وبلاگم یه نفعی داشته باشهفرشته فارغ ازینکه جلو ملت زشته هیپنوتیزم

فارغ ازینکه میگن جلفهخوشمزهوهزار و یک کوف و زهر مار دیگه .

دلم تنگ شده برا خود ِمجازی ام .بغل

برای خود مجازی ام که هر کس میدید میگفت زمین تا اسمون با خودت فرق داره عینک و اصلا به قیافه ات نمیاد شیطان

.برای خود مجازی ای که همه حس شیطنت ام رو خالی میکرد شیطان

دلم برای یه پست که توش پر از ایکون باشه تنگ شده بود خوشمزهقلب

وبلاگمو و همه اونایی که وبلاگمو میخونن رو دوست دارم .......اونم کلیییییییبغل