اون روز داشتم با خودم فکر مي کردم اين که ميگن معاد هست وشما اون روز برانگيخته مي شيد چه طوري امکان داره آخه مگه ميشه جسمي که شايد صدها يا هزاران سال پيش مدفون شده وذرات تجزيه شده اش با خاک مخلوط شده دوباره مثل روزاولش بشه (حالا درسته ما قبول کرديم ولي جدا چه طوري چنين چيزي ممکنه )

خيلي زودتروساده تر از اوني که فکر شو بکنم جواب سوالمو پيدا کردم گفتم واسه شما هم بگم توکتاب معاد خوندم که خلاصه اش اين ميشه که:

مگه ما روز اول از چي به وجود اومديم ؟مگه ما سلولي بيش بوديم؟ سلولي آنقدر کوچک وبي ارزش که شايد آن را به حساب هم نمي آورديم اما همان سلول کوچک چه شد که به جسمي تبديل شد که گوش وچشم وبيني و قلب و معده و چه چيزهاي ارزشمند ديگري دارد!

مگر درخت نيست که هر سال پاييز برگ هايش ميريزند و خشک خشک مي شود طوري که بايک درخته مرده چندان تفاوتي ندارد چه مي شود که دوسه ماه بعد دوباره برگ مي کند ....ميوه مي دهد و....

تازه تمام اين کارهارا يک انسان يا يک درخت انجام مي دهد يعني از يک سلول بي ارزش و کوچک يک جسم بزرگ و ...مي سازد(اشتباه نکنيم من نگفتم خدا نکرده گفتم به وسيله انسان)حال چرا با خود مي گوييم چگونه امکان دارد وقتي بدنهامان با خاک آميخته شد دوباره به شکل اول برگردد ؟!!

بعد که فهميدم جواب سوالي که من فکر مي کردم يه رويا هست اينقدر ساده است چرا سعي نمي کنيم جواب بقيه سوالامونو که فکر مي کنيم رويا است (وقابليت وقوع نداره )پيدا کنيم!

 

ضمنا من بعضي موقع ها واسه آپ کردن موضوع کم مي آرم يعني فقط نياز به يه سوزه دارم که واسش منبر برم لطفا نظراتو رو درباره سوژه هاي خوب حتما به من بگين !!