بسم الله

اربعین بود.

 در فکر این بودم که چه میشود که امام ِ امتی ناچار میشود برای " امر به معروف و نهی از منکر " قیام کند؟ مگر مردم نمیدیدند و نمیفهمیدند ان همه ظلم حاکمان را ؟و اگر نمیدیدند پس کجا بودند یاران امام برای روشن گری ؟  کجا بودند که امام ناچار نشود برای نشان دادن ظلم و قساوت و کفر بنی امیه شبیه ترین فرد به پیامبر را قربانی کند  ؟ که ناچار نشود کودک ۶ ماهه ای را قربانی کند ؟

وظیفه ی امام امت مدیریت و ارشاد مردمیست که رو شن شده اند ،میفهمند کفر و الحاد را ....میفهمند دشمن و دوست را  .

با خود اندیشیدم که :

امر به معروف ونهی ازمنکر که وظیفه ی عمارهاست .....وظیفه ی عوام و خواص ِ با بصیرت است .وظیفه ی یاران است.وظیفه ی جوانان است که تبیئن کنند فساد ها را که تبئین کنند کج روی ها را ....که روشن کنند مبهم هارا .که نمایان کنند کفر و الحاد ها را .....

امام امت قرار نیست عمار شود و خود یک تنه همه چیز را تبین و تفهیم کند ....

فریاد  ِ بصیرت ، بصیرت،تبیئن انحراف ها و روشن کردن ابهام ها کار رهبر و امام امت نیست ......

قیام  امام حسین (علیه السلام ) برایمان درسی ست که  نیک دریابیم :

 

کربلا لاجرم تکرار خواهد شد با نبود عمارها !