حلول ماه شعبان مبارک باد

خب ماه رجب هم تموم شدو ماه شعبان اومد به قول شاعر صد شکر که این آمدو صد حیف که آن رفت

ماه رجب اومد با همه خوبی هاش با همه جشن هاش با همه نعمت هاش با اعتکافشتو این ماه اونایی شدن رجبیون که علاوه بر نعمت ها یی که خدا به همه عطا می کرد زرنگی کردن و یه چیزایی از خدا گرفتن که خدا به همه نداده بودخب ماه رجب تموم شد ولی خدا هنوزم زمان داده به اونایی که می خوان امسال ماه رمضونی یه جور دیگه برن مهمونی خدا خدا یه ماه پر برکت فرصت داده که توبه کنی که دوباره برگردی و آشتی کنی با خدا

دوباره بشی همونی که خدا می خواد اینکه خودتو برا خدا لوس کنی زیاد سخت نیس اینکه دوباره خدا بغلت کنه سخت نیست کافیه فردا وقتی برا نماز صبح بلند شدی گردنتو کج کنی چشماتو پایین بندازی و یه بار بگی :

استغفرالله ربی و اتوب الیه