اللهم رب شهر رمضان ..........

ماه رمضون هم از راه رسد و من ادم نشدم که نشدم ......نمی دونم تا کی می خوام مثل سنگ پای قزوین هر سال با این رو سیاهی برم در خونه خدا ؟اخه یکی نیس به من بگه پرو  حالا خدا هر سال راهت میده به  مهمونی تو خودت روت میشه اینجوری بری پیش خدا ؟

داشتم با خودم فکر میکردم و با حرفام به خودم تلنگر میزدم(بلکه ادم شم) به خودم گفنتم :

تو این دوماه رجب  و شعبون  که نتونستی یه کم از رو سیاهی هات کم کنی حالا اقلا تو این چند روز باقی مونده یه دستی به سر روت بکش خونه دلت رو یه اب و جارویی کن جای کمی نمی خوای بری می خوای بری مهمونی خدا خدایی که ادعا میکنی خیلی دوستش داری

همون موقع یادم افتاد به این جمله ای که امام رضا (ع) فرمودند که در رو.زهای  اخر ماه شعبان بگیم حالا دوباره مثل همیشه خودتو لوس کن پیش خدا تا خدا نازت رو بخره و اقلا این امسال رو یه کم بهتر از سالای قبل بری در خونه خدا:

 

((اللهم ان لم تکن غفرت لنافیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه))

 

خدای من :اگر تو این روزهای گذشته ماه شعبان منو نبخشیدی در این چند روز باقیمانده من و ببخش !