یه نگاه به دستات بنداز .......یه روزی کوچولو بوده و ظریف اما حالا بزرگ شده و قوی یه روز میاد

زمخت میشه و ضعیف ........زیر خربار ها گل مدفون میشه و بدون هیچ حرکتی اون قدر اون زیر میمونه تا موریانه ها .........!

یادمون باشه قراره یه روز  بمیریم قراره یه روز با تمام وجود درک کنیم

انا لله وانا الیه راجعون .