الیس الله بکاف عبده !؟

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست ؟

                                       زمر،۳۶

.

واقعا خدا برامون کافی نیست .......یه معبود یه معشوق یه قدیر یه مهیمن یه رحیم یه لطیف یه حبیب یه راضی یه هادی  یه ناصر یه علام یه انیس .یه مونس .یه مولا ...........واقعا بااین خدا اگه به کمک و یاری کس دیگه امید داریم ول معطلیم .لقمه رو دور سر خودمون چرخوندیم ......اقا یه نفر که هرچی ییییییییییییییییییییییییییی بخوایم بهمون میده تازه خیر و شرمون و هم  حواسش هست واقعا واسه چی به کس دیگه امید داریم ؟اصلا تا کسی دریا داره چرا سراغ جوب بره ؟ تا کسی خورشید داره چرا سراغ فانوس بره ؟تازه اونقدر هم مهربون  هست که ازش خواستن التماسش کردن و به خاک افتادن براش از هر چیزی تو این دنیا مزه اش بیشتره ......وقتی هم برا چیزی پیشش میری قبل از اینکه بگی خودش میدونه ...........تا ببینه چیزی کم داری برات فراهم می کنه!

اقا یه خدااااااااااااااااااااااااااااااااا که عشششششششششششششششق منه ...............انقد دوستش دارم که دارم دیوونشم  .من نازی رو طلاق نمی دم