به دنیا می آی آروم آروم خیلی چیزا یاد میگیری

قانون های این دنیا میاد دستت

وقتی که به شیر عادتت دادن و بعد از دوسال میخوان ازت بگیرنش میفهمی که به هیچ چیز نباید عادت کنی

وقتی مامان و بابا برا بازی تورو به دنبال چیزی میکشونن که بهش علاقه  داری

میفهمی که تو این دنیا دنبال خیلی چیزا می کشوننت اما فقط برای بازی

وقتی با کلی عروسک و بازیچه سرتو گرم میکنن میفهمی تو این دنیا با خیلی چیزایی که دوستشون داری سرتو گرم میکنن تا دست به کاری نزنی

وقتی که برا اولین بار روی پاهات می ایستی اما خیلی زود زمین میخوری میفهمی که این شکست های زیاده که یه موفقیت پایدار رو میاره!

وقتی دستتو میگیرن و یواش یواش راهت میبرن و بعد دستشونو ول میکنن میفهمی که تو دنیا ادمایی هستن که کمکت کنن اما خیلی زود تنهات میزارن.

وقتی برا به دست اوردن چیزایی که برات ضرر دارن مثل چاقو اونقدر التماس میکنی که به گریه بیوفتی و اخرش هم به دست نمی آری

میفهمی که برا بعضی چیزا هرچی تلاش کنی به دستشون نمی اری و حتما برات ضرر دارن که

 بهت نمی دن .

........................................