توم پره برو اون ور بچه بیییینم ............او با توام بشین سر جات

چیه چرا اینجوری نگاه میکنی ؟تو هم فقط خودتوادم حساب ممیکنی ؟

مث همهههههههههه

. 

به قول یه بنده خدا شیش دونگ بهشت رو برا خودش میدونه تو فکره که دو دونگ از جهنم رو هم درختکاری کنه بزاره کنار اون شیش دونگه

.

چه خبرته بابا چقد خودتو بالا میگیری چقد از بالا به پایین نگا میکنی والله بالله بقیه هم ادم ان

ادم بودن به ریش نیست به ریشه  هست با تو ام هستما آی شما یی که  فک میکنی هنر کردی حجابتو حفظ کردی نخیر هیچم هنر نکردی چالاخ مو رو اون زیر نگه داشتن چیزی نیست که واس این خودتو تو عرش میبینی  چقد با نگاه اسف بار به دخترا ی تو خیابون نگاه میکنی از کجا میدونی اونا از تو بهتر نباشن یا در اینده از تو بهتر نشن اصلن مگه تو خوبی ؟ ها ؟ به چی ات مینازی به نمازای کلاغی ات یا به اینکه دوروز توسال روزه میگیری ؟اونم با کلی اه و ناله ........؟

.

همین بسه برا اینکه اینقدر خودتو بالا بگیری ؟!!! کوه کندی ؟!!ادعا داری !!

با تو ام هستما اینقد به این پسرایی که شلوار بگ پوشیدن و موهاشون توهواس مث کافرا نگاه نکن والله اونا از تو بهترن حد اقلش اینه که عجب و تکبر ندارن حداقلش اینه که خودشو جولو خدا طلبکار نمیدونه میدونه که اگه به جایی هم برسه لطف اوس کریمشه نه مث شما که......... برو ببین نماز خوندنشو بس که اینجور نیگاش کردی فک کرده واقعا چیزی نیس ببین چه جور جلو خدا که میرسه هیچ میشه !

.

.

بسه مونه به خدا بسمونه این همه تکبر بستمونه به جا این همه تکبر دو تا پبله ازون عرشی که برا خودت ساختی بیا پایین ببین ملت دارن با خدا شون عشششششششششق میکنن و تو اون بالا فک میکنی خدا یه بنده داره اونم توییییی..................جمع کن بساطت رو تو هییییییییییچی نیستی منم هییییییییییچی نیستم به من و تو هم هیچ ربطی نداره که فلانی چه غلطی میکنه من و تو باید اول گند هایی رو که زدیم درست کنیم یه دونشو بخوایم درست کنیم تا ابد سرمون گرمه هی نمیخواد به گناه

 این و اون گرمش کنی .............

.

.

یه کم فکر کن کجایی !!!

.

آخرش قراره بری اینجا : http://i10.tinypic.com/35k4g0h.jpg