هوالعشق

شصت و هشتمین سالگرد تولد عزیز دلمون رهبر مهربونمون

عشق و امید و هستی و زندگی

و نفس و وجود و پدر تموم بچه مسلمونا

مبارک ! 

تعریف میکرد که رفته بودند کوه خودش و دوست پسرش که قرار بود با هم ازدواج کنند! بالای کوه که رسیدند دیدند اقا هم دارند از کوه بالا می ایند باز هم مثل همیشه جلوتر از محافظ هاشان و محافظ ها نفس نفس زنان پشت سر اقا (آقا معمولا زیاد کوهنوردی میکنند )

نمیدانستند چه کنند ترسیده بودند، نه راه پس داشتند نه راه پیش مانده بودند چه کنند حتما اقا از نسبت ان دو میپرسید و از شنیدن حقیقت عصبانی میشد!و بعد پاسگاه و ...... از یک طرف شرم و از یک طرف ترس وجودشان را گرفته بود بالاخره تصمیم گرفتند راستش را بگویند

اقا جولو امدند با گرمی احوال پرسی کردند و با ابراز محبت از اینکه دو جوان به کوه امدند و ورزش میکنند از فواید ورزش و کوه نوردی گفتند و بالاخره از نسبتشان که پرسیدند لبخندی زدند و گفتند خب بیایید این دوستی تان را شرعی کنید من با خانواده هاتان صحبت میکنم به اقای فلانی (رئیس دفترشان )هم میسپارم که بیایید خودم عقدتان را بخوانم ..............

پیگیر کار آن دو جوان شدند تا اینکه دوستی آن دو به قول اقا شرعی شد ان هم به وسیله ی خود ِ اقا ...............حالا ان دو جوان از ان مرید های بی برو برگرد اقا شدند ..........

به نقل از :مجله آب ،آیینه ،آفتاب

پ ن : خداییش رهبرمون فرشته اس فرشششششششششته ایشالله تا دولت جهانی امام مهدی عج و در کنار امام زمانمون  سایه شون بالا سر همه مون باشه