سلام ميگماخيلي مزه ميده آدم با خداش رابطه اش نزديک باش هر روز

 

 بگه خدا خيلي دوست دارم

آ

خه ميدونيبن خدا خودش گفته اين قدر جوونارو دوست دارم که اگه بدونن

 

چقدر دوسشون دارم از خوش حالي ميميرن!حالاچراما نبايد هر روز به

 

خداي به اين مهربوني نگيم دوست دارم؟

 

همين الان يکي بگو: خدا دوست دارم هوارتا

 

خب وقتي خدا اين قدر مارو د.وست داره ما هم بايد کارايي رو که خدا

 

دوست نداره انجام نديم يا حد اقل سعي کنيم که انجام نديم  

 

من هر هفته رو تو وبم هفته تر ک يه گناه مي زارم و تو اين هفته سعي

 

مي کنيم اون گناه رو کم تر و البته اصلا انجام نديم مثلا اين هفته

 

هفته:ترک گناه کم توجهي به واجبات

 

تو اين هفته بياين يه کاري کنيم که نسبت به نماز هامون حد اقل واجباش

 

بي توجه نباشيم !

يادت نره ها خدا خيلي دوست داره!!تو هم دوسش داري پس.........