سلام خدا

خوبی ؟ میشنوی صدامو؟میدونم میشنوی ولی محلم میزاری ؟بی خیال من حرفامو میزنم  ....یا میشنوی یا میگی برو گمشو .......بگی برو گمشو هم نمیرم چون جایی نیس تو نباشی که برم گمشم .......

میخوام بگم خوش به حالت هرروز یکی از عاشقای خوبتو میاری خونه ات میزاری خوب باهات صفا کنه ........خیالی نیست .......بزا بیان اخه تو خدای ما که نیستی که خدای ادم خوبایی .

اصلن من در شان تو نیستم .............من گناهکار باید برم بمیرم .....باید بشم عبرت واسه بقیه نه ؟باشه اوس کریم به همینتم راضی ام به جون خودم صدای برو گمشوات رو هم بشنوم بازم میگم دوستت دارم ..........راستی چند روز دیگه کلی مهمون خوب خوب داری .میتونی صبح تا شب عبادتاشونو روزه هاشونو تماشا کنی و حال کنی به ملائکه ات نشونشون بدی منم سعی میکنم زیاد افتابی  نشم نمیخوام ناراحتت کنم ریختمو که میبینی اه بکشی میرم واسه خودم یه گوشه هر از گاهی یه نیگا به اسمونت میکنم و یه نعم المولا میگم قول میدم اشکامو کسی نبینه و صدامو هم خفه کنم که کسی نشنوه !زیادم مزاحمت نمیشم .....

.حتما مهمونات هم زیاد از وجود یه غریبه خوشحال نمیشن نمیخوام مهمونای خوشکلت رو برنجونم .........فقط اومدم بگم نگران نباش شب اول ماه رمضون وقتی اومدم داخل سرم رو میاندازم پایین فقط یه سلام میگم و میرم یه گوشه میشینم قول میدم کم جا بگیرم فقط راهم بده ...........روم نمیشه دم در بمونم اخه به همه گفتم تو معشوقمی ........فقط راهم بده محلم هم نذار .........

.

اینارو ننوشتم که نازمو بخری ناز نمیکنم .....قطع امید هم از رحمتت نکردم ناشکری هم نکردم فقط میخوام بگم هرکاری سرم بیاری حقمه حقمه حقمه !همین