یا خیر حبیب و محبوب

از آن هنگام که خودکشی را حرام کردی....

        دریافتم

که در فراق دوست ،فقط باید سوخت ....

                                                           تعجیل جایز نیست !

.

پ.ن:

۱-سلام .....ممنون از همه دوستانی که سر زدند و من به علت خرابی سیستم ام نتونستم جبران کنم .....ایشالله به زودی خدمت میرسیم .

۲- امیدوارم دو پهلو  بودن متن تا حدی از سوء تفاهم جلوگیری کنه....

۳- شدت التماس دعای مرا پذیرا باشید