فعلا

ادم گاهی یه تصمیم هایی میگیره که خودشم باورش نمیشه !

تو ایام امتحانات تعطیل کردیم !

پ.ن :

کاش برا امتحانای خدا هم انقدر ارزش قائل میشدیم!نه ؟