*بسم رب الشهدا و الصدیقین*

"زنده باد حسام تیسیر دویات"

سلام حسام تیسر .....

میدانم  که خوبی پس احوالت را نمی پرسم ....دیروز خبر کار بزرگت راشنیدم .....ای ول به شهامت ات ای ول به مرادنگی ات ای ول به غیرت ات .ای ول  شهادت ات .....

این روزها هر وقت سید حسن نصرالله را در تلوزیون میبینم بغض گلویم را میگیرد .....جسد کودکان بی گناه فلسطینی را که میبینم دلم میگیرد .....بغض میکنم .....بغضم را حواله میکنم کنار بغض های نترکیده ی دیگرم.

اما وقتی حسام هایی را مثل تو میبینم وقتی عماد مغنیه ها را میبینم ......لبخندم بغض های کهنه ام را میشکند ....و اشک شوق میریزم ..... و تو خود بهتر میدانی که خوشحالی یک پیروزی چقدر وصف ناشدنی ست .

از امروز دیگر دنبال bmw .مگان . jen2 نیستم ......امروز ماشین محبوب من بلدوزر است ......

یک بلدوزر که راه تورا ادامه دهد .....

دوستت دارم حسام قلب