هوالانیس

١-دلم گرفته

٢-این روزا  دارم تمرین سیب زمینی شدن میکنم!یک سیب زمینی تمام عیار .

سیب زمینی ای که قرار است نه دلش برای کسی تنگ شود ونه از چیزی ناراحت شود ونه از چیزی زیاد خوشحال !

٣- این روزها یک دروغ گوی تمام عیار هم شدم ......محکوم  به دروغ گویی

به خنده های مصنوعی .به شادی های مصنوعی .به ارزوهای مصنوعی .به یک زندگی مصنوعی

به یک زندگی ارام و شاد و پر از خنده و ارزو و هدف .....ولی همه اش مصنوعی ......

٣- خیلی حرصم میگیره ! از اینکه انسان دارای اختیار است و من هیچ اختیاری از خودم ندارم .هیچ اختیاری !!!!!!

۴- و خنده هایی که زود باد آن ها را میبرد ........یا از سرما یخ میزند !

۵- زدم به سیم اخر و گفتم ولش کن بی خیال * بی خیال این عشق محال

۶- مسخره اس ......خیلی مسخره ......زندگی رو میگم ! بهش میرسی

٧- زیاد کنجکاو نشوید ......در هیچ چهار چوبی نمیگنجم.

۸- .....هشت .....یادش بخیر .....السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

۹-دعام کنید .....خیلی ...