بسمه تعالی

اطلاعیه مهم                                                                            اطلاعیه مهم

مسافران محترم دنیای فانی به مقصد دنیای جاوید  :

لطفا اشیاء قیمتی خود را (از قبیل :قلب،کلیه ،کبد و....)به امانتداری بسپارید .

تضمینی برای در امان ماندن از تاراج مورچه ها و موریانه ها نیست .

آدرس امانتداری : سایت اهداء عضو

تذکر مهم : لطفا قبل از رسیدن اجل اقدام کنید زمان زندگی شما قابل تمدید نمی باشد .

فرصت را از دست ندهید !عینک

.

هرکس نفسی را حیات بخشد مانند ان است که همه مردم را حیات بخشیده است .

مائده/ 32