به نام خدا

به :هلن عزیز

تورا در یکی از کشورهایی که دم از آزادی میزنند به جرم عفاف فاطمی از رقابت محروم میکنند ،........وتو تحسین همه را برمی انگیزی مثل خورشید میدرخشی ! مدال با ارزش عفت فاطمه  سلام الله علیها را  به گردن می اندازی ! و چه زیبا نشان میدهی بی ارزشی مدال های جهانی شان را

ما همه میدانیم آن مدال ها برای تو هیچ است ...این را انگار داورمسابقه هم متوجه می شود ...تو شایسته ی ستایش خدایی

 آری مدال های آنان ارزانی خودشان !

 

می ستایمت هلن !!

هلن سپاهی _مسابقات جهانی کاراته

.

پ . ن :

 انگار ایران گل هایی هم دارد که خود شیفته ها را از یاد ببرد !

لینک های مرتبط :

http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-154/8708246577161427.htm

http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=261876

http://www.shahabnews.com/vdca.enok49nw05k14.html