به نام خدای پشت کنکوری ها

سلامعینک

امروز رسما دیگه شدیم بچه کنکوری ....!

ثبت نام کردم ،اونم از نوع اونترنتی اش .....خارجی نیشخند.......امید داشتم بعد از ثبت نام یه کم استرس کنکور وادارم کنه به خوندن ..

ولی ...تا الان که هنوز اتفاقی نیوفتاده نیشخند 

ولی نه  محض اسراف اون ورقه ی پاسخنامه هم که شده باید بشینم بخونم .

مسئولیته دیگه ......

ما که گردنمون از مو باریکتره ،یه هو دیدی اون دنیا گرفتنمون که: تو که میخواستی نخونی چرا یه ورقه الکی اسراف کردی .....

حالا تو اون موقعیت خر بیار باقالی بار کن!

.

.

خلاصه اینکه ......

دعام کنید !

 

بعدنوشت :

یه سایت دیدم با اسم فور ویزیت شاهکار بچه حزب اللهی هاست ...خیلی ذوق کردم همچین سایتی رو دیدم جاش واقعا بین سایت های رقیب خالی بود. اینجا معرفی کردم که بقیه هم فیض ببرند .