بسم رب العشق ( هوالعشق )

.

"خواندن این متن تنها 2:30 دقیقه طول میکشد !"

حدیث قدسی! قال الله عزوجل:

سوره حمد را میان خود و بنده ام تقسیم کردم آنچنان که نیمی از آن سوره از آن من است و نیمی از آن بنده من است ، بنابراین با خواندن این سوره بنده هر چه میخواهد از من میخواهد.

 زمانی که گوید :بسم الله الرحمن الرحیم

خدای جل جلاله فرماید :بنده ام به نامم آغاز کرد و بر من لازم است کارهای اورا به سامان رسانم وبرکات خود را در کارهای او نازل سازم .

وچون گوید الحمدلله رب العالمین 

 خدای جل جلاله فرماید :بنده ام ستایشم کرد و دانست هر نعمتی که دارد از من است و گرفتاری هایکه از او برطرف شده توسط من است اینک شما گواه باشید که نعمتهای دنیا و آخرت را برای او افزون گردانم و گرفتاریهای آخرت را از او بر طرف گردانم چنانکه گرفتاری های دنیای او را بر طرف ساخته ام !

و چون گوید :الرحمن الرحیم

خدای جل جلاله فرماید :بنده ام گواهی داد که همانا بخشنده و مهربانم و شما را گواه میگیرم که  نصیب او را از رحمت خود فراوان گردانم و بخشش خود را بر او بی نهایت سازم

و چون گوید :مالک یوم الدین 

 خدای جل جلاله فرماید :گواه باشید که چون اعتراف کرد من مالک روز جزایم حسابش را آسان کنم و حسناتش را بپذیرم و از بد کرداریش در گذرم .

چون گوید :ایاک نعبد

خدا فرماید :بنده ام راست گفت تنها مرا پرستید گواه باشید که به او ثواب عبادتش را بدهم ثوابی که هر که مخالف عبادت او رفته بر او رشک برد !

و چون گوید :ایاک نستعین

خدا فرماید:از من کمک خواست  و بمن پناه برد گواه باشید که در سختی ها به فریادش رسم و در گرفتاری روز قیامت دستش بگیرم .

و چون گوید: اهدنا صراط المستقیم تا به آخر سوره ،

خدا فرماید :این از بنده ی من است و بنده ی من هرچه بخواهد از ان اوست و برای بنده ام اجابت کردم و آنچه ارزو داشت به او دادم و از آنچه ترسید اورا آسوده ساختم !

.

پ.ن :

١-از کوچیکی یادمون داده بودن نماز یعنی چت با خدا ...همیشه تو ذهنم علامت سوال بود که وقتی ما این پی ام ها رو میفرستیم خدا چی جوابمون رو میده ؟!! جوابم رو گرفتم ....عجب چت عشقولانه ای !

٢-محرم داره میاد .....کاش تو محرم طوری امام حسینی شیم که اخر محرم نگیم محرم گذشت و ما ادم نشدیم !

٣-منبع متن فوق هم: کتاب "سخن خدا ">مجموعه احادیث قدسی >تالیف :سید حسن شیرازی >ترجمه :ذکرالله احمدی