بسم رب شهداء والصدیقین

پیام آقا را میخوانم .........

تصاویر غزه را میبینم ،و بغضی خفه کننده، سخت گلویم را میفشارد

 یادم به همان شعارهمیشگی می افتد :

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد

 در دلم میگویم خدا کند این تاخیر در ندادن حکم جهاد به خاطر قلت اصحالب نباشد .....کاش آن سخن امام صادق(علیه السلام) که فرمودند: اگر یار داشتم قیام میکردم زبان حال امروز رهبرمان نباشد!!

کاش اهل کوفه نشویم ...

 همین که دلت را قرص کنی و در دلت پیمان ببندی که خواهی ماند تا انتقام رقیه ها و سکینه ها و علی اکبرهای به خاک و خون کشیده شده ی امروز غزه را بگیری انگار بیعت کردی با حسین زمان.....

و چه زیبا گفت شهید سید مرتضی اوینی :

تو مپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند ولا غیر

صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است !

ای دل تو چه میکنی ؟میمانی؟ یا میروی ؟

داد از آن اختیار که تو را از حسین جدا کند .....