مگه ميشه؟.......

سلام يه بنده خدا مي گفت ما بايد به خدا اعتماد داشته باشيم ...33.gifبه حرفش خنديدم گفتم يه چيزی مي گييا کيه که به خدا اعتماد نداشته باشه؟ميدونين چي گفت؟ گفت: ممکنه به زبون بگيم ولي پاي عمل که ميرسه اعتماد نداريم 13.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گفتم مثلا گفت مثلا: اگه تو کفشت و در اورده باشي گذاشته باشي يه گوشه بعد که اومدي بپوشي يه بچه بهت گفت من ديدم يه عقرب رفت تو کفشت

تو با اينکه احتمال ميدي که بچه سر بسرت مي زاره ولي کفشت و مي تکوني حالا 2حالت داره يا بچه راست مي گفته که در اون صورت هر دفعه بچه يه چيزي گفت قبول مي کني حالت دوم يا دروغ گفته و سر بسرت گذاشته ولي اگه همين بچه يه بار ديگه بهت همينو بگه تو مي گي حالا ضرري که نداره يه بار مي تکونمش!! 05.gif

ولي هر چي خدا مي گه(( بابا غيبت نکن27.gif بده زشته تو همين دنيا ضررشو مي بيني چند دفعه همين غيبت کردنات باعث ضررت شده)) ولي انگار که نه انگار فکر مي کنيم خدا داره شوخي مي کنه يا استغفر الله دروغ مي گه!!اين يعني چي يعني ما به اندازه يه بچه به خدا اعتماد نداريم !!02.gif

پس اين هفته:

هفته ي ترک گناه غيبت

بازم مي گم يادمون نره به خدا اعتماد داشته باشيم وقتي مي گه تواين غيبت واسه ما ضرره گوش کنيم !!آقربون پسر35.gif

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
وارد شده است

بابا ايول خوشم اومد بابا ايول خوشم اومد بابا ايول خوشم اومد . . . استدلال رو ديدم کلي حال کردم کلي حال کردم کلي حال کردم کلي حال کردم . . . متن باحالي بود بود بود بود د د د د د . . . . . .

limuiy

مشکل اينجاس که ما حتی به خودمونم اعتماد نداريم......اگه به خودمون اعتماد پيدا کنيم ميتونيم به اون بالا بالاييه هه اعتماد کنيم....