هوای بی خیالی

بعضی عکس هارو نمیشه بهشون گفت شکار لحظه .....بعضیاشون شکار یه  خاطره در امتداد چندین ماه و هفته اس ....

شکار کلی ناراحتی و شایدم خوشحالی ...کلی گلایه ...کلی مهربونی ...کلی روزای که خواستی ردشون کنی و حالا که رد شدن ارزوی برگشتنشون رو میکنی ....

بر گشتن اون روزا نه ! برگشتن حال و هوای بی خیالی اون روزهات .....!

دلم هوای ِ بی خیالی ِ روزای قبل از 20 سالگیم رو کرده 

/ 0 نظر / 54 بازدید