اینجا سامراست ....حکایت مظلومیت شیعه !

اما تو بیا اقا ...

بچه یتیم را دیده ای حتما ...

همیشه رد اشک خشک شده ای گوشه چشمانش هست .کسی را ندارد خب .....

کسی اگر بزند ...اگر ارزوهایش را مسخره کند ......اگر خانه شان را خراب کنند .....

بابا ندارد که برای کسی خط  و نشان بکشد !

ما که بابا داریم ! 

سامرا که رفتم توی دلم به همه  ناصبی ها گفتم ....یکروز بابایمان را برایتان می اوریم !

  

 

/ 5 نظر / 15 بازدید
آبشار

یکروز بابایمان را برایتان می اوریم ! [ناراحت][دلشکسته]

hima

آی شیعه ها بابامون میاد

رهپوی وصال

سلام مشکل اینه که نماد...[نیشخند]