عرفانی با پیاز داغ

بسم الله

آلارم دوتا گوشیو تنظیم میکنم واسه نماز صبح ...دوتاییشون هر کودوم 60 بار زنگ میخورن و خاموش میشن و بیدار نمیشم و نمازم قضا میشه !

فردا شب قبل از خواب چشمامو میبندم ،پتو رو تا زیر گردنم کشیدم ....تو دلم ملتمسانه میگم خدایاااااا بیدارم کن واسه نماز .....

بیدار شدم ...بدون آلارمی که حتی یه بار زنگ بخوره.....

زیادی عرفانیه ولی :

الیس الله بکاف عبده ؟!!(زمر/36)

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست ؟

/ 10 نظر / 13 بازدید
رهپوی وصال

سلام دقیقااااا[نیشخند]

قطع و وصل

سلام زیادی عرفانیه اما زیادی تر حقیقیه

ماه

ایا خدا برای بنده اش کافی نیست؟[گریه]

اقاقیا

[لبخند]