برداشت آزاد از کتاب اقتصاد

هوالانیس  داشتم کتاب"اقتصاد"میخوندم برا کنکور....اینم خلاصه نویسی اش : ....................................................... گناه یعنی معامله با شیطان .....میدونیم که ؟! (فرقی نداره ها.....چه شیطان رجیم و ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 14 بازدید
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
3 پست
نون
1 پست
دندون
1 پست
رهن_خونه
1 پست
حجاب
1 پست
چادر
1 پست
کربلا
2 پست
عاشورا_88
1 پست
مطلع_فجر
1 پست
اشک
1 پست
حسین
1 پست
بصیرت
1 پست
کنکور
1 پست
عرفه
1 پست
بخشش
1 پست
عشق_بازی
1 پست
عفو
1 پست
داور
1 پست
مدال
1 پست
شهید
1 پست
کادو
1 پست
فهمیده
1 پست
خدا
3 پست
حکمت
1 پست
لجباز
1 پست
اب_نبات
1 پست
بارون
1 پست
شب_قدر
1 پست
چتر
1 پست
خیس
1 پست
روزه
1 پست
ساقی
1 پست
انگور
1 پست
اهدا_عضو
1 پست
عجل
1 پست
تمدید
1 پست
نماز
1 پست
مشق
1 پست
اخبار
1 پست
سنجش
1 پست
شهادت
1 پست
خبر
1 پست
مگان
1 پست
منتظر
1 پست
امتحان
1 پست